Close

Lista fyr

Lista Fyr

Lista fyr er en av kystens mange katedraler, et kulturminne som på en spesiell måte er med på å karakterisere Norge som kyst- og sjøfartsnasjon.

Lista fyr er en av kystens mange katedraler, et kulturminne som på en spesiell måte er med på å karakterisere Norge som kyst- og sjøfartsnasjon.

Lista fyr er både et overnattingsfyr, et besøksfyr og har en fuglestasjon hvor over 350 fuglearter kan observeres.  Selve fyrtårnet ble bygget i 1833 og ligger på Ytre Listalandet, ca. 15-20 minutters kjøretur fra hotellet. Tårnet er 34 meter høyt og på toppen kan man speide til havs og tenke på alle skipsepoker fyrvokteren har fått med seg.

Se Lista Fyr!